Jak je to s provizemi?

005

Ukázalo se, že některým půjčovnám není úplně jasný ani celkový průběh obchodu. Proto ho raději stručně zrekapituluji.
Funguje to tak, že po výběru vítězné půjčovny zadavatelem aukce, ke kterému může a nemusí dojít, se vítězné půjčovně i zadavateli zpřístupní vzájemně kontaktní
údaje, načež se spolu spojí a dohodnou detaily obchodu. V tuto chvíli role systému končí. Zadavatel při realizaci obchodu platí přímo půjčovně.

A jak je to s provizemi? Systém sčítá průběžně výsledky aukcí a podle nich i provize. Ty budou půjčovně v měsíci, kdy překročí hranici 1000 Kč, vyfakturovány. Provize se nezapočítá, dokud obchod skutečně neproběhne. Protože víme, že se běžně stává, že zákazníci ruší objednávky, nefakturujeme provize dříve,
než obchod skutečně proběhne a půjčovna dostane od zadavatele zaplaceno. Dojde-li po vysoutěžení aukce ke zrušení obchodu ze strany zadavatele nebo z nějaké objektivní příčiny na straně půjčovny, napište nám nebo zavolejte, jsme připraveni provizi z takového obchodu ihned anulovat. Především nám jde o to, aby systém fungoval a to se bez spokojených zákazníků na straně vodáků i na straně půjčoven neobejde. Z toho důvodu se vždy snažíme jakoukoli spornou situaciřešit k vaší spokojenosti.

<p>Abychom vaši aktivitu v systému trochu podpořili, rozhodli jsme se, že <strong>první uzavřený obchod každé půjčovny je nyní bez provize!</strong> Můžete tedy bez starostí
začít přihazovat, aniž byste museli přemýšlet o následném vyúčtování.</p>